Tata Steel

Datum: 07-05-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) rondt momenteel  de actualisatie af van de omgevingsvergunning van Tata Steel. Daarmee voldoet Tata Steel aan de BREF IJzer en Staal. Dit zijn Europese regels waarin de best beschikbare technieken (BBT) zijn uitgewerkt voor een geïntegreerde aanpak en beheersing van industriële milieuverontreiniging. Per sector zijn maatregelen uitgewerkt die worden opgenomen in milieuvergunningen (ieder met een eigen nummer).

Pellet fabriek

Ook voor de pellet fabriek is de actualisatie afgerond.

Eerder heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de OD NZKG verzocht om Tata Steel (op basis van BBT-conclusie 36) een verplichting op te leggen tot het uitvoeren van een onderzoek voor het bestrijden van de NOx -emissies van de pellet fabriek. Dit onderzoek zou moeten bestaan uit een beschouwing van de technische haalbaarheid van meerdere technieken en uit een kosteneffectiviteitsberekening.

Omdat er geen sprake is van een overschrijding van de milieunormen en er dus geen juridische grond is om deze regel op te leggen heeft de OD NZKG de verplichting niet opgelegd.

Onder voorbehoud Tata

Tata Steel heeft na overleg met de Provincie Noord-Holland en de OD NZKG uit eigen beweging (per brief d.d. 22 januari jl.) aangegeven om een kosteneffectiviteitsonderzoek te willen verrichten teneinde te onderzoeken of de uitstoot van NOx verder dan wettelijk geëist kan worden verlaagd.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem