Steven van Wees

Datum: 23-10-2023

In september zijn inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) gestart met controles bij 60 bedrijven, specifiek gericht op afvalscheiding. Dat is een primeur, want tot nu toe was deze ‘afvalcontrole’ een onderdeel van de integrale controles. Het is een onderdeel van het pilotproject ‘Circulaire Economie in toezicht en handhaving’, waarmee de OD NZKG inzicht wil krijgen in de afvalstromen en het scheidingsgedrag van bedrijven. Projectcoördinator Steven van Wees: ‘Het mooie is dat het de bedrijven ook geld kan opleveren als ze op de juiste manier afval scheiden’.

Waarom is het nodig om bedrijven te controleren op afvalscheiding?

‘Omdat we weinig zicht hebben op het afvalscheidingsgedrag van bedrijven. Hierover bestaat al duidelijke wetgeving: bedrijven zijn verplicht hun afval gescheiden te laten inzamelen. Maar de huidige aanpak van toezicht en handhaving werkt onvoldoende. Kijk, de inzamelaars ontzorgen de bedrijven door hun afval op te halen. Maar het bedrijf zelf, de ontdoener, is verantwoordelijk voor het scheiden. Er vindt geen controle plaats op het moment van inzamelen en zodoende is er een gat. Wij weten niet zeker of het afval wordt aangeboden zoals dat wettelijk zou moeten.’

Wat gaan jullie nu anders doen?

‘Tot nu toe was het controleren op afvalscheiding altijd onderdeel van een integrale controle en bepaalde elke inspecteur zelf hoe hier invulling aan werd gegeven. Nu gaan we specifiek op afvalscheiding controles uitvoeren. Hiervoor hebben we een specifieke checklist opgesteld. En we kunnen beter monitoren. We richten ons in de pilot op drie sectoren: kantoren, groothandel en metaal-elektro. Hiermee hopen we een breed inzicht te krijgen in de aanpak van afvalscheiding en de verschillende afvalstromen binnen deze branches.’

Wat is het doel van de pilot?

‘We hebben een aantal onderzoeksvragen opgesteld waarop we antwoord willen krijgen met deze pilot. Bijvoorbeeld: hoe werken de inspecteurs optimaal samen in de voorbereidings- en uitvoeringsfase? Welke van de checklist-vragen werken goed en welke niet? Houdt de wettelijke basis stand in de praktijk en hoeveel milieuwinst hebben we kunnen boeken? Dat laatste is uiteindelijk natuurlijk het hoogste doel, maar voor de pilot is het minstens net zo belangrijk om antwoord te krijgen op de andere vragen, om de lessen van de pilot te kunnen implementeren in het reguliere werk.’

Hoe pakken jullie het aan?

‘We hebben een lijst gemaakt met 60 bedrijven, 20 in elke branche. In twee maanden worden al deze bedrijven gecontroleerd op afvalscheiding. We kondigen daarbij wel vooraf aan dat we komen, maar niet wanneer. De inspecteurs controleren wat er in de containers zit. We willen daarbij vooral informatie inwinnen. Maar we gaan natuurlijk wel handhaven als het niet in orde is. Het mooie is dat het de bedrijven ook geld kan opleveren als ze op de juiste manier afval scheiden, zoals bij papier en plastic. Belandt bij het restafval, dan wordt het verbrand en kost het geld.’

Wanneer is de pilot geslaagd?

‘Als we conclusies kunnen trekken waar we wat aan hebben en waar we op kunnen voortborduren voor volgend jaar. Stel dat er al heel goed gescheiden wordt in bepaalde branches, dan kunnen we meer de focus leggen op andere branches. Eind oktober zijn de controles klaar en gaan we alle informatie bundelen om er conclusies uit te kunnen trekken. Wat we daarna doen is echt afhankelijk van de uitkomsten.’

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem